Зйомка Телепрограм

 

 

 

Телевізійний простір- цілина  для Вашого бізнесу!  Привабити клієнта, партнера, привернути увагу до своїх ідей, планів розвитку, до лідерів відомих у світі, до своїх розробок та ноу –хау, звернути увагу громадськості на якість Вашого товару, на його конкурентоспроможність, на унікальність, на просування Вашого бренду, іміджу – це те, що для нас є головним  напрямком.

Основі телевізійні пропозиції для Вас:

1) Сюжети;

2) Ролики  - іміджевий, інформаційний, рекламний, між програмний, анонсування події

3) Спеціальний репортаж - аналітичний, тематичний, з елементами розслідування

4) Фільми - іміджевий, звітувальний, портретний, пізнавальний, публіцистичній , навчальний, створений до дня народження окремої людини.

5) Бліц-опитування, лайфи - статистичні, рекламні речі для внутрішнього користування.

 

Іміджевий фільм – в першу чергу, фільм про Вас. Готуйтеся розповісти про свої досягнення! Впевненість та професіональний рівень співробітників надихає будувати з компанією довготривалі відносини. Це має бути один великий налаштований механізм з яким приємно мати справу. Іміджевий фільм привертає до вашої діяльності увагу. Ви можете транслювати його на конференції, чи презентації, демонструвати в офісі, викласти на сайті.

 Звітувальний -   містить інформацію про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень, завдань. Подається керівникові структурного підрозділу, або до керівного органу. Зазначається обсяг завдань за звітний період, аналізується виконання роботи, зауваження, методи, завдання, практика, перспективи на майбутнє.

 Портретний - У центрі фільму - людина. З характером, з духовністю, з конкретними вчинками. Портрет потребує не тільки і не просто людини, портрет вимагає осмислення людини у системі, і система не меншовартісна у цьому поєднанні. Мета фільму - змалювати живі риси героя, сповістити про те нове, що він приніс до життя .

 Особливо популярним є портрет-інтерв'ю. Чимало різноманітних видань послуговуються таким способом аналізу особистості, через її ж власні думки, висловлювання про себе, про світ. Портретистика потребує свого окремого місця у системі жанрів.

  Пізнавальний - завданням цього фільму є надання фактів, наукових розробок, результатів досліджень Вашої компанії чи окремого науковця, або групи дослідників.

Такі  стрічки надихають і розширюють звичні рамки про знання  окремого предмета, явищ. Допомагають  по іншому сприяти події. Інформація, яка стає предметом розгляду у фільмі, як стверджують дослідження, набагато краще сприймається через екран , ніж через  статтю, або лекцію. Пізнання нового –це   найважливіша людська потреба. У Вас з’являється можливість вплинути на склад думок, привернути увагу чи змінити відношення до проблеми та взагалі здивувати світ.

 Публіцистичній – темою такого фільму може бути суспільна комунікація, громадське життя, ідеї спрямовані на новизну, на актуальну сучасність, на політичну, морально–етичну оцінку явищ. Тут є місце авторському погляду, емоційності  висловлювання, переконливості. Можна сміливо стверджувати, що це «ораторський стиль», який досить активно впливає на глядача. Пропонуються певні прогресивні ідеї, знання. Все це створює враження «багатостильовості» публіцистики. Документально – фактологічна точність, декларативність, простота, доступність, переконливість – ось ці цілі, які мають бути досягнені по кінцю роботи над публіцистичним фільмом.

 Навчальний – Ви маєте унікальну можливість надати величезну кількість корисної і цікавої інформації стосовно різних сфер Вашої діяльності. В науці, в освіті, у професійному навчанні бажано систематизувати знання, зробити їх максимально зручними та доступними. Конкретне образне уявлення про предмет, явище чи подію мають особливу роль у процесі пізнання. Такі стрічки активізують у учнів самостійну пошукову діяльність, допомагають засвоїти новий матеріал, порівняти із вже відомим, систематизувати знання і, дійсно, поглибити їх.

 

 Створений до дня народження окремої людини – усі ми десь і колись народились, мали батьків, друзів по навчальному закладу, армійських товаришів, колег по роботі. Як приємно, коли хтось неочікуваний, хтось з того, іншого, неповторного життя скаже тобі: «привіт, друже! Я тобі хочу нагадати…побажати… запитати, коли ми знову зустрінемось?» Погодьтесь, це емоції такої сили, які не зрівняються ні з чим! Чи є щось у світі,  що коштує дорожче чим людськи теплі взаємовідносини?! Гарантуємо – цей фільм стане найдорожчим подарунком Вашому другу, керівнику, близький людині.

 

Звертайтесь! Bazis Production - у свою роботу ми вкладаємо душу!